محبوب ترین سبک از واشر واشر تخت تیتانیوم و تیتانیوم واشر بهار هستند. واشر تیتانیوم را می توان در اندازه های استاندارد و همچنین بسیاری از اندازه های سفارشی برای سازگاری با تمام برنامه های کاربردی.