محبوب ترین سبک پیچ پیچ تیتانیوم دکمه های پیچ تیتانیوم پان تیتانیوم تخت سر پیچ پیچ تیتانیوم countersunk تیتانیوم شش گوشه سوکت (نوک تیز) سر پیچ و مهره و پیچ تنظیم تیتانیوم. پیچ تیتانیوم را می توان در اندازه های استاندارد و همچنین بسیاری از اندازه های سفارشی برای سازگاری با تمام برنامه های کاربردی.