محبوب ترین سبک مهره مهره شش گوش تیتانیوم تیتانیوم فلنج آجیل آجیل تیتانیوم و تیتانیوم بلوط آجیل هستند. مهره تیتانیوم را می توان در اندازه های استاندارد و همچنین بسیاری از اندازه های سفارشی برای سازگاری با تمام برنامه های کاربردی.