تیتانیوم قفل آجیل

تیتانیوم قفل آجیل
چت کن
جزئیات محصول

تیتانیوم قفل آجیل

تیتانیوم مهره شش گوش قفل

تیتانیوم شش گوشه نایلون آجیل قفل

تیتانیوم آجیل های سحر و جادو با نایلون را وارد کنید

تیتانیوم حاکم گشتاور نوع شش مهره با قرار دادن غیر فلزی

تیتانیوم غالب گشتاور نوع شش مهره با نایلون را وارد کنید

The Description of DIN985.jpg

The Drawings of DIN985.jpg


پرس و جو