محبوب ترین سبک پیچ و مهره تیتانیوم سر پیچ و مهره شش گوش است پیچ و مهره تیتانیوم شش گوشه لب تیتانیوم مربع سر پیچ و مهره و پیچ و مهره تیتانیوم گل میخ. پیچ و مهره تیتانیوم را می توان در اندازه های استاندارد و همچنین بسیاری از اندازه های سفارشی برای سازگاری با تمام برنامه های کاربردی.